پس از وارد کردن شماره موبایل، رمز یکبار مصرف 4 رقمی برایتان پیامک میشود.