درخواست ثبت اطلاعات کسب و کار

صفحه نخست  /  فرم درخواست ثبت اطلاعات کسب و کار

مشخصات کسب و کار خود را به صورت کامل وارد کنید

موقعیت کسب و کار را بر روی نقشه تعیین کنید


تصاویر کسب و کارتان را در این قسمت بارگزاری کنید

برای انتخاب تصاویر کلیک کنید

پس از انتخاب تا تکمیل فرایند آپلود و نمایش تیک بر روی هر تصویر منتظر بمانید